BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Фондация  INTRAS 

е испанска организация с нестопанска цел, посветена на висококачествени  изследвания и интервенция в областта на психичното здраве. Нейната основна целева група се състои от хора, страдащи от психични разстройства,  с които организацията извършва дейности и предлага услуги на хората с увреждания, възрастните хора и хората в риск от социално изключване, като цяло. Над 80 души (психиатри, психолози и специалисти в социалната и образователната сфера) работят в осемте центъра на INTRAS, извършващи научни изследвания, обучение и клинична практика. Години професионална работа, както в областта на европейските проекти, така и в развитието на нови технологии, програми и приложения за когнитивна рехабилитация, обучение и лечение на психично болни,  дават на  INTRAS солиден опит и отлична характеристика.  Освен че отговаря за координацията на проекта HORGANIC , INTRAS ще извършва пилотно  обучение за възрастни, осигурявайки  необходимата инфраструктура и персонал, за да гарантират съвършенство в развитието на обучителните инструменти. Също така ще отговаря за дейностите по разпространяване и ще действа като редактор - посредник  в структурата, поради опита си в публикуването на книги, клинични и видео документи.

Повече информация 

 

OZARA d.o.o.

е една от компаниите със статут на служба за заетост на хората с увреждания в Словения. Нейната мисия е обучение, заетост и социално включване на хората с увреждания. В този смисъл целите на компанията са: обучение и заетост на целевата група в рамките на подкрепяните  и защитени работни места, адаптиране на работни места за равни възможности, осигуряване на експертна помощ, придружаване по време на работа, предоставяне на интересни програми като основа за наемане на работа на лица с увреждания, образоване и обучение на хора с увреждания и експерти, работещи с тях. Мисията се осъществява в рамките на следните производства и обслужващи дейности: керамика,  дърводелски цех, шевни услуги, поддръжка на зелена площ, почистване, работа по поддръжката, програми за обучение, професионални услуги за рехабилитация, включване в интересни социални програми  за заетост на лица с увреждания. Богатият опит в работата със  защитени работни места ще помогне на консорциума да предлага на целевата група не само курс на обучение, но също така и възможност за  работа.

 

CJD

е голяма  национална институция за професионална заетост, с около 150 центъра на различни места, в които работят 8,000 служители.  Ежегодно се обучават около 150 000 млади хора и възрастни, които в  по-голямата си  част също страдат от различни увреждания. Две от работните области, в които участниците могат да се обучават, са озеленяване и отглеждане на декоративни растения. CJD действа като структура – посредник,  между професионалното образование, научни изследвания, рехабилитация и пазара на труда, в тясно взаимодействие с  местните и регионални отдели на Националната агенция по труда, университетите и висшите  училища в провинцията и психолозите, болниците и другите основни заинтересовани страни от обществено - здравната система. Като една от най-силните и най-известните институции за професионална заетост в Германия, CJD ще гарантира, че разработените обучителни инструменти, както и пилотното  обучение, ще отговорят на най-високите стандарти на академичните постижения в съвременното обучение на възрастни.

 Повече информация

Център за Психично Здраве "Проф. Н. Шипковенски"

ЕООД е лечебно заведение за района на  София, България, упълномощено от министъра на здравеопазването за осъществяване на медицинска дейност, която включва извършване на диагностични, лечебни и дейности за социална рехабилитация в областта на психичните разстройства и психичното здраве. Мисията на ЦПЗ  "Проф. Н. Шипковенски "ЕООД е извършване на дейности за подобряване на качеството на живот на лица с остри и хронични психични разстройства, възстановяване на здравето, контрол и стабилизация на нарушенията, които не могат да бъдат отстранени, премахване или облекчаване на преживяването на страдание и психологичен дискомфорт. Визията на лечебното заведение  се фокусира върху предоставяне на безусловни медицински грижи, свързани с качеството, ефективността и безопасността на пациентите и персонала, въвеждането на нови медицински технологии и иновации, които ще доведат до създаването на следващо поколение екипи  от добре обучени и подготвени висококвалифицирани специалисти. Този ценен опит е ключов фактор за развитието на иновативна преживелищна  методология на базата на социодрама техники, които правят курса по градинарство по проекта  HORGANIC уникален.

 

Повече информация

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.