BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Градинарството и дейности, свързани с растенията и природата, са се  оказали особено полезни за хората с физически и умствени увреждания. Да се научат как да се грижат за градината помага да се подобри качеството на живота на хората с психични разстройства. Как? Чрез развитието на познавателните умения, повишаване на тяхното самочувствие, подобряване на паметта и комуникативните умения и насърчаване на здравословния начин на живот в хармония с природата.  Това са целите, които си поставя проект HORGANIC.  HORGANIC е курс за обучение в  градинарство, разработен специално за възрастни, страдащи от психични заболявания, който ще бъде съчетан с иновативни  социодраматични техники. Тези упражнения ще  помогнат на участниците да развият или да подобрят някои социални умения, на които в обичайните курсове не се обръща внимание.

Четири европейски организации: Фондация  INTRAS (Испания), OZARA (Словения),  CJD (Германия) и Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски "(България) ще  работят в продължение на три години за разработване на обучителни материали и тестването им в три различни страни в Европа с подкрепата на Програмата "Учене през целия живот "- подпрограма "Грундвиг"  на Европейския съюз (2012-2015).

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.