BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

предмет

Възможностите за учене през целия живот са нещо, което все още е трудно да се намери, още  повече, ако говорим за тази конкретна целева група.

Прочетете още

Дейности

Екипът на HORGANIC ще започне да работи върху развитието на обучителните материали, необходими за курса на обучение за възрастни. След това тези инструменти ще бъдат тествани по време на три пилотни опита в Испания, Словения Германия, но нека да видим как ще го направим, тъй като това е  три годишна инициатива!

Прочетете още

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.