BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Възможностите за учене през целия живот са нещо, което все още е трудно да се намери, още  повече, ако говорим за тази конкретна целева група.

За да се проектира и въведе в практиката курс за градинарството и цветарство, ще бъдат  необходими четири учебни материала:

  • Наръчник за обучители, включващ пълна информация за всеки един от уроците по  градинарство и цветарство, както и подробна информация за преживелищната  методологията, и упражненията,  разработени в подкрепа на придобиване на знания.
  • Учебник за обучаващите се, включващ всички сесии по  градинарство, целящи да заздравят наученото и да подобрят проследяването на учебния  материал.
  • Учебно DVD, включващо примери от обучението, което ще помогне на други организации да повторят този опит в техните центрове. HORGANIC се стреми да бъде  семе, коeто ще поникне на  много различни места, за да се създаде Европейска зелена общност.
  • Този уебсайт има за цел  да бъде подпомагащ инструмент за обучители, обучаващи се и организации, участващи в обучение за възрастни.

 

Как можем да бъдем сигурни, че всичко това, което се съдържа в  Учебните материали, е подходящо и ефективно?

Чрез изпитването му в едногодишно пилотно прилагане едновременно в Испания, Германия и Словения. Общо 30 души, страдащи от различни видове психични разстройства,  ще бъдат първите, които ще изпробват HORGANIC преживяванията, за да се демонстрира  ефективността на модела, с цел развитие на познавателните, социалните и практическите умения на обучаващите се, както и  за  да се улесни тяхната интеграция в обществото. 

 

Бъди Зелен – Отнасяй се с уважение - Бъди Активен - Бъди HORGANIC

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.