BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Cilji

Osnovni namen projekta je izdelati inovativni model usposabljanja v vrtnarjenju in hortikulturi z razvojem simulacijske metodologije, posebej oblikovane za ciljno skupino odraslih z duševno boleznijo ali motnjo, da bi olajšali in izboljšali njihovo učenje. Priložnosti za vseživljenjsko učenje je namreč še zmeraj težko najti, še zlasti, ko govorimo o tej specifični ciljni skupini.

 

Več branja

Aktivnosti

HORGANIC tim bo pričel z razvojem didaktičnih gradiv za potrebe usposabljanja odraslih. Nato bodo ta orodja preizkušena v okviru treh pilotnih usposabljanj v Španiji, Sloveniji in Nemčiji. Pa poglejmo, kako bomo to storili glede na to, da gre za tri letnopobudo!

 

Več branja

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.