BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Osnovni namen projekta je izdelati inovativni model usposabljanja v vrtnarjenju in hortikulturi z razvojem simulacijske metodologije, posebej oblikovane za ciljno skupino odraslih z duševno boleznijo ali motnjo, da bi olajšali in izboljšali njihovo učenje. Priložnosti za vseživljenjsko učenje je namreč še zmeraj težko najti, še zlasti, ko govorimo o tej specifični ciljni skupini.

 

Da bi oblikovali in uresničili usposabljanje v vrtnarjenju, potrebujemo štiri sklope učnih gradiv:

  • Priročnik za učitelje, vključno s celovitimi informacijami o vsaki izmed didaktičnih lekcij v vrtnarjenju in hortikulturi, kot tudi s podrobnimi informacijami  o vajah simulacijske metodologije, ki podpirajo novo pridobljena znanja.
  • Učbenik za učence, vključno z vsemi treningi z namenom utrjevanja znanja in boljšega spremljanja učnih lekcij.
  • DVD za učenje, vključno s primeri usposabljanja, kar bo pripomoglo drugim organizacijam ponoviti izkušnjo tudi v okviru njihovih programov in centrov. Namen projekta HORGANIC je posejati seme, ki bo zraslo na različnih koncih in bo ustvarilo zeleno evropsko skupnost.
  • Spletno stran, ki bo podporno orodje za učitelje, udeležence usposabljanje in organizacije v procesu izobraževanja odraslih.

 

In kako bomo vedeli, da so ta učna gradiva primerna in učinkovita? 

S testiranjem enoletnega pilotnega usposabljanja, ki se bo odvijalo istočasno v Španiji, Nemčiji in Sloveniji. Skupno 30 oseb s težavami v duševnem zdravju bo preizkusilo HORGANIC usposabljanje in demonstriralo njegovo učinkovitost v razvoju kognitivnih, socialnih in praktičnih sposobnosti ter tako olajšalo njihovo integracijo v družbo.

BODI ZELEN – BODI SPOŠTLJIV – BODI AKTIVEN – BODI HORGANIC

 

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.