BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

HORGANIC tim bo pričel z razvojem didaktičnih gradiv za potrebe usposabljanja odraslih. Nato bodo ta orodja preizkušena v okviru treh pilotnih usposabljanj v Španiji, Sloveniji in Nemčiji. Pa poglejmo, kako bomo to storili glede na to, da gre za tri letnopobudo!

Začnimo na začetku…pri sejanju semen za naš projekt! 

Vsak izmed partnerjev prispeva s svojim znanjem in specifičnim ozadjem. CJD je kot strokovna organizacija, ki ponuja usposabljanje za osebe z učnimi težavami, najboljša izbira za oblikovanje in pripravo učnega načrta v vrtnarjenju hortikulturi. Center za duševno zdravje “Prof. N. Shipkovenski” je zadolžen za oblikovanje inovativne metodologije, zasnovane na tehnikah socio-drame, ki dopolnjujejo vsebino vrtnarjenja. INTRAS in OZARA d.o.o. sta kot organizaciji, ki nudita delavnice in usposabljanje za osebe s težavami v duševnem zdravju, zadolženi za testiranje in izboljšanje usposabljanja kot celote. Načrtovane pripravljalne aktivnosti pred izvedbo usposabljanj so ureditev priročnika za učenje, učbenika za učence, DVD-ja za učenje ter vzpostavitev in vzdrževanje informativno-učne spletne strani, ki bo hkrati tudi praktično informativno orodje.

Odličnost je eno izmed načel projekta HORGANIC. Vzpostavljen je Odbor za kakovost z namenom spremljanja in zagotavljanja visoke kvalitetne standarde skozi vse stopnje projektnega cikla.

Usposabljanja naših vrtnarjev za vzgojo HORGANIC učencev

Ko bodo pripravljeni vsa predhodna učna gradiva, se bodo pričela usposabljanja za učitelje/trenerje/mentorje v Nemčiji, ki jih bosta vodila CJD (Nemčija) in Center za duševno zdravje “Prof. N. Shipkovenski” (Bolgarija), strokovnjaki za razvoj učnega načrta in metodologije. Trenerji iz Španije, Nemčije in Slovenije bodo vključeni v intenzivno usposabljanje tako v vrtnarjenju kot v tehnikah in vajah socio-drame.

Vrtnarjenje po Evropi: Pilotna usposabljanja v treh različnih državah

Ko bodo strokovnjaki iz HORGANIC organizacij primerno usposobljeni, se bodo pričela usposabljanja v vrtnarjenju za osebe s težavami v duševnem zdravju. Udeleženci iz Španije, Nemčije in Slovenije se bodo udeležili usposabljanja trikrat na teden v obdobju enega celega leta. Njihov napredek bomo redno spremljali in ves čas upoštevali njihove potrebe, da bi usposabljanja lahko bolje implementirali. Tudi v tej fazi bo imela stroga kontrola kvalitete posebno mesto.

Razširjanje naših plodov

Diseminacija je v projektu HORGANIC zastavljena kot eden izmed osnovnih stebrov v boju proti družbeni stigmi, ki običajno spremlja duševno bolezen. Podrobna komunikacijska kampanja spremlja vse projektne aktivnosti. Pomembno je, da Evropo seznanimo o vsebini našega dela in s tem omogočimo tudi drugim organizacijam, da ponovijo usposabljanje ne samo s to specifično ciljno skupino, ampak tudi z drugimi ciljnimi skupinami, ki so podvržene socialni izključenosti. Želimo, da se HORGANIC skupnost uveljavi, raste in razmnoži.

Vsake štiri mesece bodo objavljene novice (glej rubriko “Novice”). Z namenom obveščanja o projektu bodo izdelani tudi promocijski plakati in letaki, prav tako pa bodo organizirani dogodki in osebni sestanki, da bi strokovni in splošni javnosti predstavili rezultate te inovativne izkušnje. Vse posodobljene informacije in promocijske material lahko najdete na tej spletni strani. Še več, v vsaki partnerski državi bodo ob koncu pilotnih usposabljanj organizirani seminarji z namenom predstavitve vseh končnih produktov in rezultatov projekta HORGANIC. Da bi dosegli akademsko skupnost, bo pripravljen znanstveni članek, ki bo analiziral rezultate in zaključke pridobljene tekom teh treh delovnih let.

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.