BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Fundación INTRAS

je španska neprofitna organizacija, posvečena visoko kakovostnim raziskavam in intervencijam na področju duševnega zdravja. Njena glavna ciljna skupina so osebe z duševnimi motnjami, organizacija pa izvaja tudi aktivnosti in storitve za invalide, starejše in osebe, podvržene tveganju socialne izključenosti na splošno. V osmih INTRAS centrih deluje več kot 80 ljudi (psihiatrov, psihologov in strokovnjakov na področju sociale, usposabljanja in izobraževanja), in sicer izvajajo raziskave, usposabljanje in klinično prakso. Leta strokovnega dela so INTRAS prinesla bogate izkušnje in odlične reference tako na področju evropskih projektov kot tudi razvoju novih tehnologij, programov in aplikacij za kognitivno rehabilitacijo, usposabljanje in obravnavo duševnega zdravja. Poleg vodilne vloge v projektu HORGANIC, bo INTRAS izvedla tudi pilotno usposabljanje za odrasle, z vso potrebno infrastrukturo in osebjem, da bi zagotovila odličnost v razvoju učnih orodij. Prav tako bo odgovorna za diseminacijske aktivnosti in bo glede na izkušnje v izdaji knjig, kliničnih in video dokumentov odigrala tudi vlogo urednika.

Več informacij 

 

OZARA d.o.o.

 je eno izmed podjetij s statusom invalidskega podjetja v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je usposabljanje, zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov. V tem smislu so cilji podjetja: usposabljanje in zaposlovanje ciljnih skupin v okviru podporne in zaščitne zaposlitve, prilagajanje delovnih mest za zagotavljanje enakih možnosti, nudenje strokovne podpore, kot tudi spremljanje na delovnem mestu, zagotavljanje zanimivih programov kot temelj za zaposlovanje invalidov, izobraževanje in usposabljanje  invalidov ter strokovno delo z njimi. Poslanstvo uresničuje v okviru sledečih proizvodnih in storitvenih dejavnosti: lončarstvo, mizarstvo, šiviljstvo, urejanje zelenih površin, čiščenje, vzdrževalna dela, programi usposabljanja, zaposlitvena rehabilitacija, program socialne vključenosti in drugi programi zanimivi za  zaposlovanje invalidov. Njegove bogate izkušnje bodo partnerstvu doprinesle ne le z usposabljanjem ciljnih skupin, temveč tudi nudenjem delovnih priložnosti zanje.

 

CJD

je velika, nacionalna organizacija s 150 centri na različnih lokacijah po državi, ki zaposluje 8000 oseb in letno usposablja približno 150.000 mladih in odraslih, ki v veliki večini trpijo za različnimi oblikami invalidnosti. Dve izmed delovnih področij, v katerih se udeleženci lahko usposabljajo, sta urejanje parkov in gojenje okrasnih rastlin. CJD deluje kot posrednik med poklicnim izobraževanjem, raziskovanjem, rehabilitacijo in trgom dela, v tesnem sodelovanju z Nacionalno agencijo za delo z lokalnimi in regionalnimi oddelki, z Univerzami in srednjimi šolami v provinci ter psihologi, bolnišnicami in drugimi pomembnimi akterji v javnem sistemu zdravstva. Kot ena najmočnejših in najbolj prepoznavnih poklicnih organizacij v Nemčiji, bo CJD zagotovil, da bodo razvita učna orodja in  izvedena pilotna usposabljanja odgovarjala najvišjim standardom akademske odličnosti v sodobnem izobraževanju odraslih.

 Več informacij 

Center za duševno zdravje "Prof. N. Shipkovenski" 

je zdravstvena ustanova za območje Sofije v Bolgariji. Na podlagi dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki ga izda Minister za zdravje, opravlja diagnostične, terapevtske in socialno rehabilitacijske aktivnosti na področju duševnih motenj in duševnega zdravja. Njegovo poslanstvo je izvajanje aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja oseb z akutno ali kronično duševno boleznijo, za ohranjanje zdravja, nadzor in stabilizacijo odstopanj, ki jih ni mogoče odpraviti, odpravljanje ali blažitev izkušnje trpljenja in psihološkega neugodja. Vizija bolnišnice je usmerjena na nudenje brezpogojne medicinske oskrbe, visoko kvalitetne izvedbe ter varnosti pacientov in osebja, v sodelovanju tima dobro usposobljenih in za prihodnje generacije pripravljenih strokovnjakov ter z uvajanjem novih medicinskih tehnik in inovacij. Ta dragocena izkušnja je ključni dejavnik za razvoj inovativne simulacijske metodologije, zasnovane na tehnikah socio-drame, ki prispeva k temu, da je HORGANIC tako edinstveno usposabljanje v vrtnarjenju.

 

Več informacij

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.