BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Izdelani in izboljšani bodo PRIROČNIK ZA UČITELJE, UČBENIK za učence, DVD ZA UČENJE (vključno s praktičnimi primeri  usposabljanja) in informativna SPLETNA STRAN. Objava gradiv je predvidena v sredini  leta 2015 in jih bo možno prenesti s te spletne strani.

 

PRIROČNIK ZA UČITELJE                        UČBENIK ZA UČENCE

                               

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.